Skriv upp dig i Donationsregistret

Nu har jag äntligen tagit tag i att skriva in mig i Donationsregistret! Det krävde en snabb signering av BankID och sen var det klart. Nu kan mina organ rädda någon efter min bortgång – gör det du också!

Vad innebär det att skriva upp sig?

Att skriva upp sig i donationsregistret innebär att man ger sitt samtycke till att donera sina organ och vävnader efter sin död. Detta kan rädda liv och förbättra livskvaliteten för människor som behöver en organ- eller vävnadstransplantation.

När man är skriven i donationsregistret kan sjukvårdspersonal snabbt och enkelt få tillgång till information om ens donationstestamente, vilket kan vara särskilt viktigt om man dör plötsligt och utan förvarning. Det kan också minska börda för ens närmaste, som annars skulle behöva ta ställning till om man skulle donera sina organ eller inte.

Att skriva upp sig i donationsregistret är alltså ett sätt att göra en viktig insats för att rädda liv och hjälpa andra, samtidigt som man tar ansvar för sin egen hälsa och väljer vad som ska hända med ens kropp efter ens död.

Visste du! 8 av 10 personer är positiva till donation, men endast 2 av 10 är med i donationsregistret!

När är man för gammal att bli donator?

Det finns ingen specifik åldersgräns för att bli organdonator. Istället bedöms varje potentiell donator individuellt av sjukvårdspersonal för att avgöra om organen är lämpliga för transplantation eller inte.

Äldre personer kan ofta donera organ, men det finns vissa förhållanden som kan påverka organens hälsa och kvalitet. Till exempel kan äldre personer ha högre risk för vissa sjukdomar och hälsotillstånd som kan påverka organen negativt. Därför är det upp till läkarna att bedöma om organen är i tillräckligt gott skick för transplantation.

www.begravning.se kan du hitta mer information om allt som rör ämnet.